Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες
Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες
Τα γραφεία μας
Omikron Group Α.Ε.

Η Omikron Group A.E. είναι ανώνυμος εταιρία – όμιλος επικοινωνίας και παροχής υπηρεσιών.

Δραστηριοποιείται στους ευρύτερους χώρους του marketing και της επικοινωνίας στην ελληνική αγορά και μέσω των θυγατρικών εταιριών της σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by Omikron Group S.A.