Επιχειρηματική Δομή

Η Omikron Group A.E. είναι ανώνυμος εταιρία – όμιλος επικοινωνίας και παροχής υπηρεσιών. Δραστηριοποιείται στους ευρύτερους χώρους του marketing και της επικοινωνίας στην ελληνική αγορά και μέσω των θυγατρικών εταιριών της σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η Omikron Group ιδρύθηκε το 1991 ως γενική εκδοτική και εμπορική εταιρία ενώ τον Δεκέμβριο του 2003 πήρε τη σημερινή της μορφή (όμιλος επικοινωνίας – εταιρεία συμμετοχών).

Οι δραστηριότητες της Omikron χωρίζονται στους εξής κλάδους: Κλάδος συμμετοχών (άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές σε 25 εταιρίες) και Κλάδος παραγωγής (τηλεοπτικές διαφημίσεις, εκτυπώσεις, υποτιτλισμοί).
Marketing και Επικοινωνία
Από το 1990, ο Όμιλος έχει αναπτύξει δραστηριότητα και στο εξωτερικό (Νοτιοανατολική Ευρώπη) μέσω θυγατρικών εταιριών του (ποσοστό συμμετοχής άνω του 70%). Οι εταιρίες του Ομίλου στο εξωτερικό δραστηριοποιούνται στο χώρο της Διαφήμισης και Προγραμματισμού και Αγοράς Χώρου και Χρόνου στα ΜΜΕ ενώ οι υπόλοιπες υπηρεσίες παρέχονται In-house από τις εκάστοτε διαφημιστικές εταιρίες.
Παραγωγή Τηλεοπτικών Ταινιών, Εκτυπώσεις, Υποτιτλισμοί, Μεταγλωττίσεις
Η εταιρία επιμελείται την παραγωγή διαφημιστικών τηλεοπτικών ταινιών, εντύπων και εκτυπώσεων κι έχει αποκλειστική συνεργασία με τους τηλεοπτικούς σταθμούς AΝΤ-1 Ελλάδος, ΑΝΤ-1 Κύπρου, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV για τον υποτιτλισμό του ξένου προγράμματός τους όπως και με τηλεοπτικά κανάλια του εξωτερικού Foxlife και Motovision.
Η επιχειρηματική δομή της Omikron Group A.E.
 • DDB S.A. (Athens)
 • SC Tribal DDB South Eastern Europe SRL Bucharest
 • DDB Romania
 • Communis DDB Belgrade
 • DDB Sofia
 • DDB Albania
 • DDB Cyprus
 • Innovo DDB Zagreb
 • AVADDB Skopje
 • Futura DDB Ljubljana
 • DDB Ukraine
 • DDB Montenegro
 • DDB Georgia
 • Communis DDB Sarajevo
 • DDB Kosova
 • DDB Moldova
 • DDB Azerbaijan
 • DDB Armenia
 • DDB Belarus
 • DDB Kazakhstan
 • DDB Vilnius
 • DDB Latvia
 • DDB Estonia
 • Tempo OMD Athens
 • Tempo OMD North
 • Mediatech
 • Permedia Athens
 • Publicitas Hellas
 • OMD Bucharest
 • OMD Sofia
 • OMD Albania
 • Tribal Worldwide Athens
 • New Advisor
 • Διπυρίτες Χάνδακος (Κρήτης Γη)
 • Rapp Athens
 • Crystal Cut (Athens)
Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by Omikron Group S.A.